سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خیرالنساء محقق نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
احمد کشاورز – دانشگاه خلیج فارس بوشهر، گروه مهندسی برق
رضا دیانت – دانشگاه خلیج فارس بوشهر، گروه مهندسی برق

چکیده:

هر سیستم تک بیومتریکی دارای یکسری معایبی است و نمی تواند نرخ تشخیص درست صددرصد را تضمین کند. برای غلبه بر معایب سیستم های تک بیومتریکی یا حداقل کردن آن و افزایش دقت بویژه برای تصاویر بدون کیفیت، ادغام اطلاعات بیومتریک ها پیشنهاد شده است. بدین منظور در این مقاله، مبنا را بر ادغام دو بیومتریک اثرانگشت و عنبیه که از بیومتریک های متداول اند قرار داده تا با ادغام این دو بیومتریک درسطح امتیاز تائید شخص برای کاربردهای خاص با دقت بیشتری انجام شده و از تشخیص نادرست جلوگیری شود. چندین الگوریتم ادغام درسطح امتیاز پیاده شده است که روش پیشنهادی مبتنی بر نسبت احتمال با توجه به روش مناسب بکار گرفته برای آستانه گذاری نسبت به سایر الگوریتم های پیاده سازی شده و همچنین سیستم های تک بیومتری نتایج بهتری دارد. آزمایش ها بر روی یک دیتابیس از ۱۰۰ کاربر با هر دو بیومتریک عنبیه و اثرانگشت انجام شده که نشان دهنده بالاتربودن نرخ پذیرش واقعی در روش پیشنهادی نسبت به مقاله مرجع و دیگر روش های پیاده سازی شده و همچنین سیستم های تک بیومتریکی است.