سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا زمانی ابیانه – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – مکانیک خاک وپی ، دانشگاه شاهد، دانشکده ف
نادر اکرامی نسب – استادیار گروه مهندسی عمران ، دانشگاه شاهد ، دانشکده فنی ، تهران، ایرا
محمدحسین سجودی –
محمدابراهیم محمودنیا –

چکیده:

اغلب لایه های خاک نزدیک به سطوح زمین که رفتار مهندسی آن ها حائز اهمیت می باشد در حالت غیراشباع قرار دارند. با گذشت زمان و بروز بیشتر نقص مکانیک خاک کلاسیک در توجیه بسیاری از مشاهدات ، نیاز مبرم به مطالعه بر رویخاک های غیر اشباع بیشتر شده و بر همین اساس مطالعات گسترده ای بر روی این موضوع در سال های اخیر صورت گرفته است. در این مقاله در مورد اهمیت و تاریخچه شاخه مکانیک خاک های غیراشباع صحبت شده است ، و در بخشی به بررسی ویژگی فازهای مختلف این نوع خاک ها می پردازیم . در انتها نیز به بررسی ضریب نفوذپذیری خاک های غیراشباع و رابطه ضریب نفوذپذیری به تغییرات مکش بافتی و درجه اشباع خواهیم پرداخت.