سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمداسماعیل یحیی تبارعربی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
یاسر بالغی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمدرضا کرمی ملایی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
اویس مهدی پور – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

تشخیص هویت افراد با امضا، روشی بیومتریک است که در بین روش های موجود از مقبولیت نسبی خوبی برخوردار است. در مقاله پیش رو سعی شده است که از قالب خاص امضاهای فارسی، جهت تایید امضا استفاده شود و ویژگیهای مناسبی که متمایز کننده ی این امضاها هستند از هر نمونه استخراج شود. ویژگی خاص اکثر امضاهای فارسی برخلاف سایر انواع امضاها، دارا بودن کمان های بیشتر در مقایسه با سایر زبان ها و نیز نوع پایان دادن در بخش انتهایی امضا می باشد. همچنین معمولاً این امضاها دارای ویژگی های خاصی از نظر سرعت، شتاب و فشار قلم در قسمت های ترسیم کمان می باشند. تقلید شخص جعل کننده از این رفتار پویا و در عین حال حفظ شکل امضا مشکل به نظر می رسد. به این دلیل ترکیبی از ویژگی های دینامیک استخراج شده جهت تعیین صحت امضا مورد استفاده قرار می گیرد. برای طبقه بندی نمونه ها نیز از ماشین بردار پشتیبان استفاده شد. روش حاضر بر روی دو پایگاه داده امضاهای فارسی و پایگاه داده بین المللی و مرجع SVC2004 امتحان شده است که در دو پایگاه داده فارسیEER برابر با ۹۱/۱ و ۹۴/۳ و برای SVC این مقدار ۴۳/۴درصد به دست آمده است.