سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور پرویزی – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه یاسوج
سیما ضیایی – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه یاسوج
بیژن بسطامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج
مهرانگیز غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج

چکیده:

با توجه به کمبود منابع آب درایران و مصرف بخش عظیمی از آب کشور ما دربخش کشاورزی نیاز به حرکت در جهت کشاورزی مکانیزه وجود دارد لذا بررسی ابزارآلاتی که به جلوگیری از پرت آب در مزارع و شالی زارها کمک می کند ضروری به نظر می رسد چندیندهه است که از غلتک ضربه ای در مناطق مختلف جهان مانند استرالیا و آفریقای جنوبی برای بهبود خواص خاک استفاده می شود با توجه به عمق تاثیر زیاد این غلتک درم قایسه با غلتکهای ارتعاشی ازا ین غلتک در بخش کشاورزی برای متراکم کردن زمین در جهت کاهش نفوذ پذیری خاک و ایجاد لایه ای نفوذ ناپذیر و درنتیجه کاهش تلفات آب استفاده می شود. با توجه به تعدد وجود مزارع برنج و چای در کشورمان و نیاز ابی فراوانشان استفادها ز این تکنولوژی می تواند گامی موثر درجهت حفظ این منبع حیاتی قلمداد گردد. دراین مقاله با توجه به نتایج کارهای تجربی انجام شده در زمینه کشاورزی توسط غلتک ضربه ای که درکشور استرالیا انجام شده است مدلسازی و تحلیلی عددی برای بررسی تاثیر رفتار غلتک ضربه ای برخاک مزارع کشاورزی انجام گرفته است.