سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی یزدچی – شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

چکیده:

امروزه یکی از مهمترین چالشهای پیشاوری مدیریت بخش توزیع صنعت برق کشور ایران تأمین رضایت مشترکین ، از طریق
ارتقاء خدمات مشترکین امکان پذیر می باشد . برای تحقق هدف مذکور لازم است مدیریت شرکتها از طریق تحقیقات علمی به شیوه
کاربردی به شناخت حقیقی از فرهنگ مصرف برق مشترکین دست یافته و سپس راهکاری اثر بخش در زمینه های اصلاح رفتار نامطلوب
مشترکین در نحوه استفاده از انرژی الکتریکی، بهینه سازی مصرف برق دستگاهها و کنترل شرایط محیطی را در پیشاوری خود قرار دهند.
هدف از ارائه مقاله ضمن بیان توصیفی مقوله تأمین رضایت مشترکین نشان دادن خلاصه از بررسی فرهنگ مصرف برق مشترکین و ارائه
پیشنهادات مناسب در ارتباط با ارتقاء خدمات مشترکین میتواند اثر بخش واقع گردد.
کلید واژه-