سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میلاد سعیدی بروجنی – کارشناس ارشد سیستم های انرژی- دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسین صیادی – دانشیار گروه سیستم های انرژی- دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در مقاله حاضر ابتدا روش های مختلف جذب انرژی گرمایی خورشیدی به اختصار معرفی گردیده اند. سپس از کالکتورهای تشتکی سهموی Parabolic trough به عنوان روش مناسب برای کوپل شدن با سیکل تولید هیدروژن Cu-Cl انتخاب شده است. در ادامه محاسبات مربوط به دبی مورد نیاز نمک مذاب خورشیدی (مخلوط ۶۰/۴۰ NaNO3 + KNO3 ) جهت جذب انرژی گرمایی خورشید و انتقال ان به سیکل Cu-Cl صورت گرفته است. همچنین تعداد تشتک های سهموی و نیز ابعاد پلنت خورشیدی و ابعاد تانک های ذخیره نمک مذاب گرم و سرد جهت استفاده از انرژی حرارتی خورشید در تمام ساعات شبانه روز بر مبنای تولید ۶۰۰۰ کیلوگرم هیدروژن در روز محاسبه شده است.