سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی زرین پور – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، شرکت صنعتی معدنی کانی فراوران نگین کو
مرجان میرشمسی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، شرکت صنعتی معدنی کانی فراوران نگین کو
محمد نوع پرست – استاد دانشکده مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
سیدضیاءالدین شفائی تنکابنی – استاد دانشکده مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق تأثر pH و محیط کشت در بیولیچینگ مس از کانسنگ سولفیدی باقیمانده هیپ ۱ معدن مس سرچشمه که در آزمایش ها به عنوان فاکتور مؤثر در بازیابی شناخته شد، بررسی می گردد. باکتری ها برای فعالیت به محیطی حاوی نمک های خاص نیاز دارند. نوع محیط کشت در برابر عوامل مؤثر دیگر می تواند اثرات متفاوتی در انحلال کانی ها داشته باشد. کانسنگ باقیمانده از هیپ ۱ معدن مس سرچشمه به علت فروشویی با اسید، بیشتر از نوع سولفیدی می باشد. عیار مس در نمونه گرفته شده از هیپ، ۰/۲۳ درصد بود. حدود ۶۶ درصد از کانی های مس، سولفیدی گزارش شد که حدود ۵۱ درصد از آنها را کالکوپیریت تشکیل می داد. میزان پیریت در نمونه ۶ درصد بود. این آزمایش ه ا در ظروف لرزان و به کمک مخلوطی از باکتری های ترموفیل معتدل در دمای ۵۰ درجه انجام شد. طراحی آزمایش ها بر اساس طرح فاکتوریل کامل با ۲ سطح انجام گرفت. در نهایت حالت بهینه برای رسیدن به بالاترین بازیابی مس در شرایط pH برابر ۱/۶۲، محیط کشت ۹k و غلظت یون (Fe(+2 برابر ۱/۴۱ گرم در لیتر بدست آمد که در این حالت میزان بازیابی برابر با ۷۰/۲ درصد خواهد بود.