سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عصمت عاطفه پور – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دا
معظم حسنپور اصیل – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت.

چکیده:

به منظور بررسی اثر غلظتهای مختلف بنزیل آدنین و GA بر ماندگاری گل لاله رقم Queen of night پژوهشی در قالب فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی انجام گرفت. در این پژوهش اثر GA4+7 در ۴ غلظت ۰ و ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ در ترکیب با بنزیل آدنین در ۴ سطح ۰ و ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ در بروز علائم پیری در لاله های گلدانی تیمار شده بررسی گردید. اعمال تیمارها به صورت اسپری برگی انجام گرفت و صفاتی مانند قطر گلآذین، طول گلآذین، طول و قطر ساقه مورد بررسی قرار گرفت . گلهای تیمار شده با ۱۰ میلیگرم بر لیتر GA4+7 و ۲۰ میلیگرم بر لیتر بنزیل آدنین بیشترین تاثیر را بر تاخیر پیری و حفظ کیفیت به مدت طولانیتر ( ۱۸ روز) داشتند و ظهور علائم پیری در این گیاهان دیرتر مشاهده شد. اسپری برگی با GA4+7 و بنزیل آدنین تاثیر مثبتی بر افزایش عمر و حفظ کیفیت در لاله های گلدانی داشت.