سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد ملکی پویا – معاون آموزشی و دانشجویی و عضو هیأت عمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجا
مجتبی احمدی – گروه تربیت بدنی واحد بندرگز

چکیده:

کمردرد یکی از آسیب ها و بیماری های شایع در جوامع امروزی به شمار می رود که جهت درمان آن هزینه بسیارزیادی صرف می شود. عملکرد ضعیف عضلات، مفاصل، تاندون ها و لیگامنت های تنه در مواجهه با فشارهایمکانیکی در جریان فعالیت می تواند فرد را به این عارضه مبتلاء سازد. در پژوهش حاضر که به صورت شبه تجربی انجام شده است، از بین بیماران مرد مبتلاء به کمردرد تعداد ۱۵ نفر انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروهشاهد و تحقیق تقسیم شدند. گروه تحقیق به مدت ۱۱ هفته و هر هفته ۷ جلسه و هرجلسه ۱۰ تا ۸۵ دقیقه به انجام تمرینات ورزشی پرداختند. برای اندازه گیری نیروی عضلات اکستنسورها از تنسیومتر استفاده گردید و داده ها بااستفاده از آزمون T در نرم افزار اس. پی. اس. اس با ضریب آلفای ۱% و سطوح اطمینان ۹۹ % در زاویه ۴۵ درجه مورد ارزیابی قرار گرفت.