سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم خواجه صالحانی – کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق- قیامدشت (مرب)
حجت الله نیک بخت – دانشار دانشگاه تربیت معلم تهران
عباسعلی گائینی – دانشیار دانشگاه تهران
محمد اسماعیلی – کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف این تحقیق تأثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر چابکی، شاخص توده بدن و درصد چربی بازکن نونهال نخبه بدمینتون دختر در مقایسه با تمرینات سنتی بود به همین منظور ۲۴ بازکین بدمینتون از میان باشگاه های تهران با میانگین سنی ۱/۳۴±۱۴ سال، قد ۷/۳۴+۱۶۳/۰۵ سانتی متر و وزن ۹/۳۳±۵۴/۳۹ کیلوگرم از بین ۳۰۰ بازیکن انتخاب شد. این ۲۴ بازیکن به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. یک پیش آزمون برای بررسی وضعیت آمادگی جسمانی بازیکنان گرفته شد، در ادامه با کمک کارشناسان و مربیان بدمینتون و با استفاده از منابع علمی، تمرین ترکیبی طراحی شده و روی گروه تجربی اجرا شد و این در حالی بود که گروه کنترل به تمرین های سابق خود ادامه دادند. تمرین شامل دو دایره که هر دایره شامل ۶ ایستگاه بود. بعد از هشت هفته تمرین ترکیبی پس آزمون انجام شد، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t همبسته استفاده شد. اندازه گیری ها در سطح