سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا قهرمانی – عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
محسن تدین – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
مریم قهرمانی – دانشجوی ارشد شهرسازی گرایشبرنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی

چکیده:

از مشخصههای سازههای بتن مسلح حاشیه خلیج فارس، میتوان به در معرض یونکلرید بودن آنها اشاره کرد. بنابراین تحقیق درباره تاثیر یون کلرید بر قطعات بتن مسلح میتواند، مفید فایده واقع گردد. در این پژوهش، از چهار طرح مخلوط دارای نسبتهای مختلف آب به سیمان استفاده شده و مقاومت فشاری نمونههای ۱۵*۱۵*۱۵سانتیمتری مغروق در آب و محلول نمککلرید سدیم ۵ درصد در سنین ۲۸، ۴۹ ، ۷۰ و ۹۱ روز اندازهگیری شد. نتایج حاصله برای نسبتهای مختلف آب به سیمان، از وجود تاثیر یون کلرید بر مقاومت فشاری نمونههای بتنی حکایتدارد