سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
بهروز گتمیری – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

تا به اکنون تحقیقات مختلفی در حوضه گسترش تنش و همچنین اندرکنش آب و خاک بستر دریا ناشی از امواج ثقلی انجام شده است که شامل راه حل های تحلیلی، روش های عددی و همچنین نتایج آزمایشگاهی میباشد. در این حوضه به بررسی گسترش تنش و توزیع فشار آب حفره ای و تغییر مکان بستر دریا پرداخته شده است. که اکثراً بدون حضور یک سازه در مجاورت خاک می باشد.طبعاً وجود سازه در مجاورت خاک باعث تغییر الگوی تنش و تغییر مکان ناشی از گذر امواج در خاک مجاور آن خواهد شد. در این تحقیق سعی شده است باتوجه به حضور شمع درون خاک اثرات این نوع تنش بر روی شمع با استفاده از روابط تحلیلی و روش اجزاء محدود مورد بررسی قرار گیرد. این اثرات شامل افزایش تغییر مکان افقی ،لنگر و برش در شمع خواهد بود. طبعات این پدیده تأثیر مستقیمی در باربری جانبی شمع در برابر نیروهای افقی دارد