سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمجید وزیریان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه عمران دانشگاه یزد
نصرت اله امانیان – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه یزد
کاظم برخورداری – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه یزد
مسعود زینی – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه یزد

چکیده:

دراین تحقیق مدلسازی جریان آبهای زیرزمینی که در مسیر حرکت به یک چال در حال پمپاژ برخورد می کنند با استفاده از مدل آزمایشگاهی دستگاه هیدرولوژی بررسی شده است لوله های خروجی دربالا دست و پایین دست دستگاه به گونه ای تنظیم شده اند که گرادیان هیدرولیکی ۷ ،۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ درصد مورد آزمایش قرارگیرند برای بررسی دقیق تر سه نوع خاک با دانه بندی مختلف مورد استفاده قرار گرفته که همگی خاک ماسه ای می باشند همچنین شیبهای مختلفی برای سنگ بستر در نظر گرفته شده تا اثر گرادیان هیدرولیکی در آبخوانهای شیبدار با شیب های مختلف سنگ بستر بررسی شود برای اینکه درآزمایشهای مختلف رقوم آب درچاهی که از آن برداشت میش ود ثابت بماند گرادیان هیدرولیکی بصورت ی تغییر کرده کهدر بالا دست آبخوان ارتفاع سطح اب افزایش یافته و در پایین دست آبخوان ارتفاع سطح آب کاهش یافته به گونه ای که تراز آب در محل چاه در تمامآزمایشها ثابت مانده است .