سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشته کلانتری – مدیر کیفیت شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان، دانشگاه علوم کشاورزی و مناب

چکیده:

زمان ماندگاری خصوصیت مهمی در تمام مواد غذایی می باشد و از نظر تجاری عمر ماندگاری محصول را شاید به صورت روزهایی پس از تولید، که طی آن روزها محصول قابلیت مصرف داشته باشد در حالی که کماکان سالم و کیفیت مطلوب خود را حفظ کرده و انتظارات مصرف کننده را تأمین کند، تعریف نمود. به بیان دیگر محصول باید از نظر میکروبی سالم بماند و از لحاظ حسی در طول زمان ماندگاری قابل پذیرش باشد. یک روش کامل کیفی باید تمام جوانب یک ماده غذیی از طراحی، شرح خصوصیات و آزمایش ترکیبات، فرآیندهای تولید، انتقال، انبارداری، نگهداری در خانه و مصرف، صدمات محیطی را در بر گیرد.