سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا ربیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حمیدرضا جعفری –
سیدمحسن نبویکلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه تأثیر تلقیح بذر با کود بیولوژیک نیتروکسین بر شاخص های جوانه زنی دو رقم گندم دوروم آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه بیوتکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انجام شد. عامل های آزمایش عبارتند از ۲ رقم گندم دوروم به نام های (آریا و دنا) و ۸ سطح نیتروکسین (شاهد، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ لیتر در ۲۰۰ کیلو گرم بذر). نتایج نشان داد که درصد و سرعت جوانه زنی تحت تأثیر رقم و طول ریشه چه، طول ساقه چه و بنیه بذر تحت تأثیر سطوح تلقیح قرارگرفت. بالاترین درصد و سرعت جوانه زنی در رقم آریا بدست آمد. بشترین طول ریشه چه، ساقه چه و بنیه بذر با کاربرد ۵ لیتر نیتروکسین در ۲۰۰ کیلو گرم بذر دیده شد.