سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرمهدی شبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعت
احمد ساعتچی – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود منیرواقفی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

متال داستینگ ۴ (گرده شدن فلز) از جمله واکنشهای فلز با گاز در دماهای حدود ۶۰۰ درجه سانتیگراد به بالاست که دراکتیویتههای کربن بزرگتر از یک بوجود میآید. متال داستینگ، در لولههای ریفرمر که در تماس با فاز گازی حاوی کربنهستند و در صنایع تولید آهن به روش احیای مستقیم، بوجود میآید. تلاشهایی که در گذشته صورت گرفته عمدتامعطوف به ایجاد یک مانع مقاوم بین فلز و محیط واکنشگر برای کاهش این پدیده مخرب بوده است. در این پژوهش سعیشد با ایجاد یک پوشش مناسب، از واکنش بین فلز و محیط جلوگیری کرده و یا درصد تخریب فلز را کاهش دهیم. بدین منظور زیر لایه منتخب، فولاد آلیاژیHP است که در لولههای ریفرمر استفاده میشود. قطعات برش داده شده از آلیاژمذکور بوسیله پوشش Cr3C2-NiCr و به روشHVOF پوششدهی شدند و سپس با مکانیزمی کاملا جدید در محیط گازی حاوی گاز متان و در دمای ۶۸۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۳۰ ساعت قرار گرفتند. بررسی انجام شده توسط میکروسکوپ الکترونی قبل و بعد از پوشش دهی انجام شد. بر اساس این نتایج، نمونه های پوشش داده شده مقاومت بسیار خوبی در برابر گرده شدن در شرایط مذکور از خود نشان دادند