سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طناز تنوری – دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
ریحانه احمدزاده قویدل –
مهران عباسی –
مهدی قیافه داوودی –

چکیده:

کیفیت کل و عمر انبارمانی میوه ها و سبزیها به وسیله فاکتورهای گوناگونی مثل کاهش آب قهوه ای شدن آنزیمی آسیب بافت فرایند پیری کاهش می یابد درمورد میوه های تازه خرد شده این اتفاق به دلیل آسیب بافت که بهوسیله پوست کردن قطعه قطعه کردن و بریدن به وجود آمده است افزایش می یابد فیلم خوراکی پیشنهادی برای افزایش عم رانبار مانی محصولات تازه خرد شده بوسیله فراهم کردن مانعی نیمه تراوا به گازها و بخار آب و باعث کاهش تنفس و همچنین کاهش قهوه ای شدن آنزیمی می شود هدف ازاین تحقیق استفاده از پوشش های خوراکی ایزوله پروتئین سویا و کنسانتره پروتئین آب پنیر برروی ورقه های سیب و گلابی و بررسی اثر بررنگ اندیس قهوه ای شدن استحکام بافت و ارزیابی حسی درطول انبار مانی می باشد نتایج بدست آمده نشان داد که استفاده از پوشش های مذکور موجب بهبود درماندگاری ورقه های سیب و گلابی در طول انبار مانی شده است.