سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرجان زرگر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران
سکینه یگانه –
سیدهادی رضوی –
سیدمهدی اجاق –

چکیده:

دراین مطالعه تاثیر پوشش خوراکی کازئینات سدیم Sc برروند تغییر شاخصهای اکسیداسیون درقزل آلای رنگین کمان درطول نگهداری دریخچال مورد بررسی قرارگرفت نمونه های ماهی با محلول کازئینات سدیم ۸% تیمار شده و پس از خشک شدن محلول و شک لگیری پوشش به مدت ۲۰ روز در دمای ۴±۱ دریخچال نگهداری شدند هر چهارروزیکبار نمونه های ماهی تیمار و شاهد مورد ازمایشهای TBA ، PV FFA قرار گرفتند نتایج نشان داد که پوشش کازئینات سدیم باعث تاخیر اکسیداسیون چربی و کاهش مقادیر پراکساید درنمونه های قزل آلای رنگین کمان درمدت نگهداری در یخچال شد .