سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رویا دستجردی – دانشکده مهندسی نساجی- دانشگاه یزد-یزد-ایران
وحید بابااحمدی –

چکیده:

در این مقاله سنتز نانو ساختارهای نقره از طریق احیاء در دمای پایین از نمک نیترات آن و با استفاده از اتیلن گلایکل به عنوان حلال وPVPبه عنوان عامل هستهگذار و پایدارکننده صورت گرفتهاست. کنترل شکل و همزمانسازی دو مرحله کاربرد و سنتز ازطریق انتخاب مواد مناسب در نسبتهای مناسب میسر شدهاست. تصاویرSEMشکلگیری نانوسیمهای طویل نقره به موزات محور لیف را تأیید کرد. نتایج حاکی از نقش قابل توجهPVP به عنوان عامل پایدارکننده بر شکل گیری و آرایش منظم نانوسیمهای نقره روی سطح پارچه میباشد. این نقش با افزایشسرعت واکنش به موازات افزایش دمای خشک کردن محسوس تر میشود