سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود شهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد واحد بین الم

چکیده:

اهمیت مهندسی صنایع در کشورهایی که اقتصادشان بر پایه نفت استوار است بیشتر از پیش جلوه نمایی می کند.مهندسی صنایع جزء رشته های میان رشته ای می باشد لذا می تواندکاربردهای متعددی در صنایع نفت و گاز بهخصوص صنعت مهم حفاری از قبیل کنترل کیفیت،تضمین کیفیت،مدل سازی،بازرسی،بهره وری،داده کاوی،لجستیک و زنجیره تامین،مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه و … داشته باشد. لذا با توجه به حساسیت و اهمیت این صنعت،بهخصوص در ابر پروژه ها، نقش موثر برنامه ریزی و کنترل پروژه که در راس آن مهندسی صنایع قراردارد، بسیار حیاتی است. لذا موضوع انتخاب نویسنده مقاله قرارگرفت. در این مقاله چگونگی برنامه ریزی و کنترل پروژه انجام شده در فازهای ۱۷ و ۱۸ میدان گازی پارس جنوبی با هدف ایجاد یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل مهم زمان، هزینه وکیفیت در جهت اجرای دقیق و کنترل برنامه پیش بینی شده، بررسی و انجام گردید که در نهایت منجر به موفقیتهای پروژه از جمله رضایت مندی مهمترین ذینفعان پروژه از قبیل کارفرما، مدیرعامل، سهامداران شرکت و اعضای تیم پروژه گردید