سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا کاویانپور – استادیار دانشکده عمران- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدابراهیم بنی حبیب – هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری جهاد سازندگی

چکیده:

در مقاله حاضر میدان فشار و بخصوص نوسانات زمانی آن در پائین دست یک درچه تحتانی مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی از آنجهت که فشارهای دینامیک وارد بر سازه به رخداد پدیده کاویناسیون و ارتعاش مخرب دریچه ها منجر می گردد مورد توجه می باشد. یکی از معمول ترین روشهای کاهش اثرات مخرب فوق تزریق هوا به داخل جریان می باشد که متاسفانه تا کنون تحلیل کاملی از اثر هوا بر میدان فوق ارائه نگردیده است. لذا در این بررسی با ورود هوا به داخل جریان به ارزیابی اثر هوا بر میدان فوق پرداخته شده وبا انجام آنالیز فرکانس تمرکز انرژی در میدان فوق مورد بررسی قرار گرفته است.