سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه سرتیپی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
امیر ایازی – دکترای سازه، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

چکیده:

ایده جداسازی ورق از ستونهای کناری دیوار برشی فولادی، علاوه بر کاهش ابعاد ستونها و فونداسیون، دارای مزایای معماری و سهولت دراجرای طرح بهسازی میباشد. دراین تحقیق، به تحلیل استاتیکی غیرخطی مدلهایی از دیوار برشی فولادی جداشده از ستونها، با برنامه اجزای محدود ABAQUS پرداخته و ضمن مقایسه این سیستم با نوع کلاسیک آن، نحوه تأثیر هندسه ورق و نقش سختکننده لبه ورق، در رفتار لرزهای این سیستم، بررسی شده است. به همین منظور از ورقهای مستطیلی، ذوزنقهای و مثلثی با ابعاد متفاوت و سختکنندههای قائم در لبههای ورق، استفاده شده است. این نوع دیوار به دلیل؛ تأمین اهداف معماری از طریق ایجاد بازشوهای بزرگ با استفاده از اشکال هندسی متنوع ورق فولادی و بهرهمندی از بخش عمده سختی اولیه و ظرفیت نهایی دیوار کلاسیک، مقرون به صرفه میباشد. از نتایج دیگر این تحقیق، برتری رفتار ورق مستطیلی و کاهش سختی اولیه و مقاومت نهایی سیستم لرزهای، در اثر افزایش طول تیر پیوند ایجادشده اطراف ورق، میباشد