سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس قنبری نیاکی – استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر
نوابه زارع کوکنده – کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر
صالح رحمتی احمد آباد – کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده:

حامل های ABC خانواده بزرگی از پروتئین حامل غشایی اند که با استفاده از انرژی هیدرولیز ATP طیف گسترده ای از سوبستراها را در غشا های بیولوژیکی جابجا کرده و در فرآیند انتقال معکوس کلسترول نقش بسزایی دارند. پروتئین ABCG5 یکی از اعضای این خانواده بزرگ است که نقش مهمی در این فرآیند ایفا می کند. پسته ی وحشی( بنه) گیاهی از خانواده آناکاردیاسه دارای خواص ضد التهابی و ضداکسایشی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین استقامتی با و بدون عصاره ی بنه بر میزان بیان ژن ABCG5 کبد است. این پروتئین ها در حمل و نقل مواد مختلفی مثل اسیدهای آمینه، ذرات ارگانیک، پیتیدها، قندها، لیپوپلی ساکلریدها، بسیاری از داروها و پروتئین ها بسیار ضروری و مهم هستند. نشان داده شده است که ABCG5 انتقال دهنده اصلی ترشح کلسترول صفراوی در نظر گرفته می ود. مطالعه ی حاضر قصد دارد نقش دو عامل ورزش و مکمل غذایی بنه را در میزان بیان ژن ABCG5 بافت کبد را بررسی کند.