سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سودابه شامحمدی – کارشناس ارشد باغبانی و عضو باشگاه پزوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
جعفر محمدی – استادیار علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
سید نجم الدین مرتضوی – استادیار علوم باغبانی و عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

برای بررسی تأثیر نوع قلمه و غلظت های نفتالین استیک اسید (NAA) در ریشه زایی قلمه های لاکی بامبو Dracaena sanderiana در سال ۱۳۸۷ در دانشگاه واحد ابهر،آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. این آزمایش با دو فاکتور نوع قلمه در ۲ سطح ( برگدار و بدون برگ ) و نفتالین استیک اسید در ۵ سطح ( ۴۰۰،۳۰۰،۲۰۰،۱۰۰،۰ پی پی ام ) در ۳ تکرار انجام شد.پس از تیمار به مدت ۲۴ ساعت، قلمه ها در بطری هایی محتوی ۵-۲ سانتی متر آب مقطر قرار داده شدند. پس از گذشت حدود ۴ ماه اقدام به اندازه گیری صفاتی مانند سرعت ریشه زایی، تعداد ریشه ها، طول متوسط ریشه ها، طول ریشه های بلندتر از ۵ سانتی متر و قطر ریشه ها شد. داده های حاصل توسط نرم افزار MSTAT-C آنالیز و مقایسه میانگین تیمارها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد.نتایج نشان داد که بیشترین سرعت ریشه زایی، تعداد ریشه، متوسط طول ریشه و طول ریشه های بلندتر از ۵ سانتی متر در قلمه های برگدار، وبیشترین قطر ریشه در قلمه های بدون برگ تشکیل شد.