سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

منصور زراء نژاد – استاد گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
علی کارگر برزی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید جمران اهواز
احمد حیدری بهنوییه – دانشجوی کارشناسی ارشد آمار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

بورس اوراق بهادار یک بازار رسمی خرید و فروش سهام شرکتها است. سرمایه گذاران برای اینکه بتوانند سهامشان را با بازده بیشتر و ریسک کمتر مبادله کنند نیاز به اطلاعات در مورد عوامل مؤثر برریسک بازار سهام دارند. قیمت جهانی نفت و طلا دو متغییر عمده تأثیرگذار بر بورس اوراق بهادار است. هدف این مقاله بررسی تأثیر نوسانات شدید قیمت های جهانی نفت و طلا بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از توابع مفصل است. توابع مفصل، توابع توزیع چند متغیره را به توابع توزیع حاشیه ای آنها متصل می کنند. مزیت استفاده از توزیع چند متغیره امکان استفاده از توابع توزیع حاشیه ای متفاوت است. در این مقاله با استفاده از تابع مفصل به بررس وابستگی دمی بین دو متغیر شاخص قیمت سهام و قیمت جهانی نفت، و همچنین قیمت جهانی طلا و شاخص قیمت سهام پرداخته شده است. برای این منظور از داده های فصلی مربوط به سال های ۸۷-۱۳۷۸ استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین قیمت نفت و شاخص قیمت سهام وابستگی دمی بالایی وجود دارد: به این معنی که قیمت بسیار زیاد نفت باعث افزایش شدید شاخص قیمت سهام شده است ولی بین قیمت جهانی نفت و شاخص قیمت سهام وابستگی دمی پائینی وجود ندارد. یعنی قیمت بسیار پائین نفت وابستگی چندانی با شاخص قیمت سهام ندارد. نتایج حاصل از بررسی قیمت جهانی طلا با روش یاد شده نیز مشابه نتایج قیمت جهانی نفت است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که در تحلیل های ریسک بازار سهام، باید توجه جدی به قیمت های جهانی نفت و طلا کرد.