سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی کریمی – فارق التحصیل کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
بیت اله اقبالی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

فولادهای۹-%۱۲Crجزء فولادهای زنگ نزن مقاوم به حرارت هستند که به دلیل خواص مکانیکی مطلوب در دماهای بالا ومقاومت به خوردگی عالی به طور گسترده در صنایع شیمیایی، نفت و تولید نیرو مورد استفاده قرار میگیرند. در این پژوهش اصلاح ریزساختار و بهبود خواص مکانیکی یک نوع فولاد۹Cr-1Mo با استفاده از نورد گرم مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از شمش ریختگی نمونه های نورد تهیه شدند و عملیات همگن سازی در دمای ۱۱۰۰به مدت ۱۲۰ دقیقه بر روی آنها انجام شد. آنگاه نمونه ها در دماهای ۱۱۰۰-۸۰۰ به میزان ۶۰ در صد کاهش ضخامت نورد گرم شدند. خواص ریزساختاری و مکانیکی نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی، ریز سختی سنجی و آزمایش کشش مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که انجام نورد گرم باعث افزایش کرنش و ظاهر شدن حفرات شکست نرم در سطح شکست نمونه ها میشود که ناشی از تمپر شدن مارتنزیت و ظهور دانه های جدید و ریز فریت است.