سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیده رضوان عزیزی – دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

گرایش انسان به طبیعت امری غریزی است.در شهرهای امروزی پارک ها مکانی مناسب برای فرار از بحران های عصبی و استرس روزانه شهروندان است. ورزش،استراحت،تفریح،تعامل اجتماعی ،بازی کودکان و… از جمله عوامل حضور شهروندان در پارک هاست. مبلمان پارک خود از عوامل مهم و تأثیر گذار بر میزان استفاده شهروندان از پارک است. نمونه ای که مورد بررسی قرار گرفته نشیمن-گاه های موجود در سطح پارک رضوان شهرستان قروه و میزان تاثیر آن در ایجاد انگیزه ی مراجعان جهت استفاده از این پارک است. تحقیق به صورت اسنادی -تحلیلی و پیمایشی انجام شده و بخش عمده کار به صورت میدانی و توزیع پرسش نامه میان مراجعه کنندگان صورت گرفته و پس از تحلیل و نتیجه گیری راهکارهایی برای ترغیب هرچه بیشتر حضور شهروندان در این پارک ارائه شد است.