سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرید سیف اللهی – کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه، دانشگاه شهید مدنی تبریز
ارژنگ صادقی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران، دانشگاه شهید مدنی تبریز
صادق نصرتی – کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

سازه های فضاکار کش بستیTensegrity) سیستم پایدار ۱ خودمتعادلی ۲ است که شامل مجموعه ناپیوسته ای از عناصر فشاری در داخل محیط پیوسته ای از عناصر کششی می باشد. در این سازه ها که دارای چندین مکانیزم بی نهایت کوچک ۳ می باشد، پیش تنیدگی با فراهم آوردن سختیاضافی باعث پایداری سازه می گردد[ ١].در این مطالعه تأثیر پارامترهای مختلف بر مشخصات دینامیکی چلیک های کش بستی با انجام آنالیزهای خطی و غیر خطی به روش عناصر محدود بررسی می شوند، تمامی این تحلیل ها توسط نرم افزارANSYS صورت می گیرد. همانند چلیک های دولایه با افزایش نسبت خیز به دهانه، پریود های طبیعی بزرگتر می شوند در حالی که با افزایش نسبت پیش تنیدگی، پریود های طبیعی کوچکتر می شوند. وقتی سازه چلیکی کش بستی به حالت مسطح نزدیک تر باشد در این صورت مدهای قائم نقش مؤثرتری به خود می گیرند و اغلبپریودهای بالا متعلق به مدهای قائم می باشند و در نتیجه لازم است در محاسبه نیروی زلزله، زلزله در جهت قائم نیز در نظر گرفته شود. وقتی سازهچلیکی کش بستی قوسی تر باشد، در این صورت مدهای قائم نقش خود را از دست داده ولی در عوض مدهای افقی نقش مؤثرتری بازی می کنند و مدهای افقی مدهای غالب هستند