سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زینب گشتیل – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی پلیمر مهندسی فرایند پلیمریزاسیون
اعظم جلالی ارانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

دراینجا به بررسی تاثیر نانوذراتمختلف برروی رفتار کریستالیزاسیون خواص رئولوژیکی و پلیمریزاسیون حالت جامد پلی اتیلن ترفتالات PET پرداختیم و دریافتیم که نانوذرات مختلف مانند نانورس، نانوسیلیکا، و … بصورت یک عامل هسته گذار عمل می کنند و باعث افزایش سرعت کریستالیزاسیون می شوند بررسی های رئولوژیکی در مورد تاثیر نانولوله های کربنی بر پلی اتیلن ترفتالات نشان داد که به دلیل گروه های کربوکسیل روی CNT اصلاح شده بین ماتریس و CNT پیوند هیدروژنی برقرار می شود و این امر موجب برهم کنش قوی بین دو فاز می شود و در نتیجه هردو مدول ذخیره و اتلافی افزایش می یابد مهمترین نتیجه مربوط به پلیمریزاسیون حالت جامد بود که مشاهده شد هرسه نانوذره نانورس، نانوسیلیکا، و نانودوده سرعت واکنشهای پلیمریزاسیون حالت جامدرا افزایش میدهند و درواقع اثر شتاب دهندگی دارند بنابراین با انجام پلیمریزاسیون حالت جامد در شرایط یکسان ویسکوزیته ذاتی نانو کامپوزیت پلی اتیلن ترفتالات از حالت خالص آن بالاتر می رود.