سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود ولی اله پورامیری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه علوم و تحقیقات تبریز

چکیده:

خاک های رسی از حساس ترین نوع خاکها در پی سازه های عمرانی بوده و یکی از روشهای اصلاح یا بهبود خواص این خاکها ، تثبیت با آهک می باشد. بهمین دلیل بهسازی وضعیت خاک از اهمیت ویژه ای در مهندسی ژئوتکنیک برخوردار است. آنچه دراین تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت، تأثیر افزودن میکروسیلیکا و الیاف پلی پیروپیلنPP) بر مقاومت فشاری محدود نشده مخلوطهای خاک-آهک در خاک مورد مطالعه (رس لای دار با خاصیت خمیری کم) می باشد، با درصد های مختلف و پس از عمل آوری از طریق آزمایشات مکانیک خاک مورد مطالعه قرار گرفته است. و نتایج نشان می دهد با افزودن ۵ درصد میکروسیلیس و ۲ درصد الیاف، مقاومت فشاری افزایش یافته و نیز با افزودن ۳ درصد از هر دوی آنها وزن مخصوص خشک حداکثر کاهش و رطوبت بهینه افزایش پیدا می کند.