سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید صادقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا دهنوی – مربی بخش مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدعلی سلطانی – کارشناس ارشد فولاد آلیاژی اصفهان

چکیده:

آخال های غیر فلزی بر خواص مکانیکی، فیزیکی و خوردگی فولادها تأثیر زیادی دارند. وجود آخال های آلومینایی خوشه ای شکل باعث کاهش قابلیت نورد در فولادهای کم آلیاژ می گردد. در تحقیق حاضر به منظور اصلاح سازی آخال ها مقادیر ۳۰ و ۱۵۰ متر سیم سیلیسید کلسیم به ۲۰ تن مذاب فولاد ۱/۶۵۸۰آرام شده با آلومینیوم، تولید شده در شرکت فولاد آلیاژی اصفهان تزریق شد. در این بررسی تغییرات شکل، توزیع و نوع آخال ها مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین ترکیب شیمیایی این آخال ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی مجهز به آنالیز عنصری نقطه ای مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که با افزایش میزان تزریق سیلیسید کلسیم به مذاب، نسبت کلسیم به آلومینیوم و گوگرد افزایش می یابد و در نتیجه ساختار آخال های کشیده شده و خوشه ای به شکل کروی نزدیک می شود و همچنین میزان آخال ها در فولاد کاهش می یابد.