سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرگس ایماشی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران – زلزله از دانشگاه تربیت معلم
علی معصومی – استادیار مهندسی عمران، سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مع

چکیده:

در طراحی مقاوم در برابر زلزله اطمینان از شکل پذیری سازه لازم است به گونه ای که سازه بدون شکست اعضا قادر به تحمل تغییرشکل های ایجاد شده باشد و مقاومت آن نیز در چرخه های بارگذاری رفت و برگشتی، افت قابل توجهی نداشته باشد . نوع و درصد تسلیح اعضا در سازه های بتنی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر رفتار غیرخطی و به ویژه شکل پذیری این سازه ها است . در این مقاله تأثیر میزان تسلیح بر رفتار لرزه ای و سطح عملکرد سازه های بتنی مورد مطالعه قرار می گیرد . برای این منظور، تعدادی سازه بتن مسلح با سیستم قاب خمشی و با هندسه یکسان مدل شده است. تسلیح اعضای سازه ها با اعمال حداقل و حداکثر آرماتورهای طولی و عرضی، مطابق الزامات آیین نامه طرح سازه های بتن مسلح، اختیار شده و ساز ه ها مورد تحلیل غیر خطی قرار گرفته اند . سپس رفتار غیر ارتجاعی و سطح عملکرد ساز ه ها مورد بررسی قرار گرفته است . در نهایت با استفاده از منحنی های ظرفیت، فاکتورهایی مانند ظرفیت شکل پذیری، باربری و هم چنین روند تشکیل لولاهای خمیری در اعضا با تسلیح های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به صورت جدول ها و نمودار هایی ارائه شده است.