سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عزت خردمند – دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی مواد – گرایش متالورژی صنعتی-دانشگاه فر
علیرضا کیانی رشید – دانشیار گروه متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل باباخانی –
مسعود ذاکری –

چکیده:

تلاش برای درک بیشتر انواع مکانیزم های شکل گیری گرافیت و چگونگی جوانه زایی همواره برای تولید چدن ها با کیفیت بالا، جلوگیری از تولید عیوب و بهبود روش های تولید بهینه حائز اهمیت بوده است.در این تحقیق این امر با جزئیات بیشتری بررسی شده است. بدین صورت که تئوری های مختلف در رابطه با شکل گیری گرافیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس داده های حاصل از انجام آزمایشات، افزایش فروسیلیس به عنوان یکی از مواد جوانه زا، تا مقدار معینی بر جوانه زایی گرافیت مؤثر بوده و باعث بهبود آن می شود. در همین ارتباط نشان داده شده است که با افزودن ۰ تا ۳/۳ درصد فروسیلیس، مقدار گرافیت زایی افزایش یافته، اما در مقادیر بالاتر از آن (۳/۳ تا ۶/۶ درصد) ، تأثیر منفی می گذارد که این امر می تواند ناشی از تداخل، حضور بیش از حد ماده جوانه زا و سایر عوامل باشد، اما تأثیر سرعت سرد کردن در مقاطع مختلف بیشتر است که در ادامه نشان داده شده است.