سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی دلجو – دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، استادیار گروه بیوتکنولو
ایمان آرضی – دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشجوی کارشناسی ارشد بی

چکیده:

آمیلاز‌‌های مقاوم به دما کاربرد‌های وسیعی در فرآوری نشاسته، تولید غذا، علوفه، تخمیر، صنایع بهداشتی، صنایع تولید کاغذ، شوینده‌ها و تهیه محصولات کربوهیدراتی داشته و جایگزین هیدرولیز شیمیایی نشاسته در فرآوری صنعتی شده است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر منابع کربنی و نیتروژنی مختلف بر بهبود تولید آنزیم آمیلاز بوسیله سویه بومی باکتری Bacillus licheniformis-AZ2 بوده است. در این مطالعه باسیل جدا شده از چشمه آبگرم قینرجه (دامنه شمالی کوه سبلان، استان اردبیل) در محیط پایه برای تولید آمیلاز کشت داده شد. تأثیر منابع مختلف کربنی و نیتروژنی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد که مقادیر ۵/۰ % تریپتون و ۱ % سبوس برنج به ترتیب به عنوان منابع نیتروژنی و کربنی بکار رفتند بهترین شرایط محیط کشت را برای تولید آنزیم فراهم نمودند. نتایج بدست آمده در این مطالعه حاکی از تولید قابل ملاحظه وفعالیت بالای آنزیم آلفا آمیلاز دردما‌های بالا می‌باشد. این نشان می دهد که سویه بومی Bacillus licheniformis-AZ2 می‌تواند به عنوان یک تولیدکننده بالقوه آنزیم آلفا آمیلاز خارج سلولی مقاوم به دما مطرح بوده و کاربردهایی در زمینه صنعت و بیوتکنولوژی داشته باشد.