سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نسرین کریمخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد و عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلا
احمد گلچین – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
علی خانمیرزایی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد و عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

امروزه آلودگی فلزات سنگین در خاک به دلیل عدم کنترل و مدیریت پسابها و مواد زائد صنعتی به عنوان یک مشکل زیست محیطی بویژه در مناطق صنعتی مطرح می باشد.استفاده از روش های بیولوژیکی به منظور کاهش اثر این آلاینده ها بدلیل هزینه کمتر و به حداقل رساندن تخریب منابع طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار است و مطالعه بر روی افزایش ضریب برداشت عناصر سنگین در این روشها ضروری می نماید. به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف مواد آلی متفاوت بر جذب کادمیم توسط چاودار آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که با افزایش میزان آلودگی خاک به کادمیم، غلظت کادمیم در ریشه و ساقه افزایش یافته و میزان جذب در ریشه گیاه نسبت به ساقه بیشتر می باشد