سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میثم خاکیان قمی – شرکت مهندسی موادکاران
علی اکبر اکرامی – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
غلامرضا خلج – مربی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

با اعمال سیکلهای عملیات حرارتی مختلفروی فولاد AISI 4340 ( آستنیته کردن در دمای ۸۵۰oC به مدت ۱ ساعت، انتقال به کورهی دوفازی در دمای ۷۵۰oC و به مدت ۱۰۰ و ۱۳۰ و ۱۶۰ دقیقه ، انتقال به حمام نمک ۳۵۰oC و نگهداری به مدت ۱ ساعتو در نهایت سرد کردن تا دمای اتاق در هوا) ، ساختارهای فریتی- بینایتی با درصدهای حجمی ۳۷% و ۴۶% و ۵۱% فریت و بقیه بینایت ساخته شدند. به منظور بررسی ارتباط بین ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد، آزمونهای کشش و سختی سنجی به ر وی نمونه های تهیه شده مطابق استاندارد، در دمای اتاق انجام شد. نتایج این آزمونها نشان داد که استحکام تسلیم و استحکام کششی نهایی و درصد ازدیاد طول و سختی این فولاد با افزایشدرصد حجمی فریت، کاهش مییابند.