سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر ملک پور – دانشجویان دکتری گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
رسول میرعباسی – دانشجویان دکتری گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
ابوالفضل مجنونی – دانشجویان دکتری گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
داود فرسادی زاده – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

سد خاکی مهم ترین سازه خاکی می باشد که لازم است دقت زیادی در طراحی آن بکار گرفته شود. در چنین سازه ای نشت از بدنه مسأله ای رایج می باشد که غلبه بر آن نقش مهمی در پایداری سازه در مقابل پدیده فرسایش داخلی ایفا می نماید. در این تحقیق مصالح با توزیع ذرات متفاوت در یک مدل اجزای محدود بکار گرفته شدند و تأثیر آنها بر میزان جریان نشت و سطح فریاتیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل اجزای محدود با اطلاعات به دست آمده از یک سد واقعی مقایسه گردید که بیانگر تطابق قابل قبول می باشد و می تواند راهنمای مناسبی برای مهندسین جهت انتخاب محدوده دانه بندی مصالح سد خاکی باشد.