سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمسعود موسوی خراسانی – عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
هادی افسری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

حفظ پسماندهای گیاهی جهت افزایش مواد عالی خاک و انتخاب شیوه مناسب خاکورزی جهت کنترل آسان پسماندها به منظور جلوگیری از آتش زدن مزارع توسط کشاورزان و به دنبال آن افزایش عملکرد محصولات زراعی، موضوعی است که امروزه عنوان بسیاری از مقالات و پژوهش ها را بخود اختصاص داده است. از این رو پژوهش حاضر با گرداوری و دسته بندی نتایج حاصل از پژوهش های مختلف سعی دارد تأثیر مدیریت پسماندهای گیاهی و روش خاکورزی را در عملکرد محصولات زراعی مشخص کند. نتایج حاصل از مطالعات کتابخانه ای نشان می دهند که از لحاظ میزان خاکورزی، کم خاکورزی (چیزل و دیسک یا خاکورزهای مرکب) و بی خاکورزی (استفاده از دستگاه های کشت مستقیم)، بیشترین و خاکورزی مرسوم ( استفاده از ترکیب گاو آهن برگرداندار و دیسک و لولر) کمترین تأثیر – را روی افزایش اجزای عملکرد دارد و از حیث میزان بقایا، مدیریت و نگهداری پسماند گیاهان زراعی به میزان ۲۵ ۵۰ در صد بیشترین و برداشت کل بقایا از سطح زمین کمترین تأثیر را روی افزایش اجزای عملکرد اغلب محصولات زراعی خواهند داشت. سوزاندن بقایا بعلت از بین رفتن میکروارگانیسم ها و مواد عالی، حاصلخیزی خاک و عملکرد محصولات زراعی را کاهش می دهد. خاکورزی مرسوم با گاوآهن برگرداندار و مدیریت و نگهداری مداوم پسماند گیاهان بعنوان دو روش کنترل علفهای هرز مزرعه معرفی می شود. از آنجا که مدیریت و نگهداری بقایا نسبت به استفاده از خاکورزی مرسوم در افزایش عملکرد محصولات زراعی مؤثرتر واقع شده است، لذا بهتراست با مدیریت پسماندها، علفهای هرز مزرعه کنترل و عملکرد محصولات زراعی افزایش داده شوند، و ترجبحاً از گاو آهن بر گردانداربرای این منظوراستفاده نشود