سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلیل موسوی – دکتری معماری
عاطفه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

گسترش شهر بدون توجه به ساختار و پیکره آن، باعث رشد ناموزون شهر گشته و هویت و آینده شهر را در معرض نابودی قرار می دهد. ساختار عمومی هر شهری متاثر از محیط طبیعی و زمینه آن شهر است. وجود تپه های تاریخی وطبیعی در اطراف و درون شهر سنندج که به عنوان نشانه های ساختاری عمل می کنند، باعث به وجود آمدن دید و منظرهای خاص و ارتباط با مکان های شهری می گردند. در سالیان اخیر بی توجهی به ساختار طبیعی شهر و تپه هایاطراف آن باعث به وجود آمدن طراحی شهری بدون توجه به روح مکان شهر گردیده است. در نگارش این مقاله سعی بر این است ساختار شهر در گذشته و حال با یکدیگر مقایسه گردیده و اهمیت تاثیر محیط طبیعی )تپه ها( بر ساختارو هویت شهر بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که توجه به ساختار طبیعی شهر در وضعیت آینده شهر تاثیر به سزایی دارد و شهر سنندج با توجه به ویژگی ساختار طبیعی آن دارای پتانسیل های قوی در ارائه طراحی های شهری متناسب با وضعیت طبیعی خاص آن است، که باعث خوانایی شهر در ذهن شهروندان می گردد