سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین مهد ینیا رودسری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید حمید فتحی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرید خزائلی مقدم – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین عسکریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بدلیل افزایش روزافزون تقاضای برق در سطح مشترکین خانگی و صنعتی ناگزیر به احداث نیروگاههای جدید چه در سطح شبکه های سراسری و چه در مقیاس کوچک (تولیدات پراکنده) هستیم. افزایش واحدهای تولیدی انرژی الکتریکی می تواند باعث بروز مسائلی نظیر افزایش سطح اتصال کوتاه در شبکه های قدرت شود که در صورت بروز اتصال کوتاه باعث آسیب رسیدن به تجهیزات سیستم قدرت نظیر کلیدهای قدرت یا کابل های فشارقوی و … شود. یکی از راههایی که می توان عواقب بروز چنین مسائل ی را در شبکه های قدرت کاهش داد استفاده از محدودساز جریان خطا است . طبیعتاٌ استفاده از یک تجهیز در شبکه قدرت نیازمند مطالعات اولیه و بررسی اثرات آن بر عملکرد شبکه و سایر تجهیزات آن است. محدودسازهای جریان هم از این قائده مستثنا نیستند . از این رو یکی از اثراتی که محدودساز جریان خطای حالت جامد (SSFCL) می تواند بر روی حفاظت شبکه های قدرت بگذاردمورد بررسی قرار گرفته است.در این مقاله تأثیر SSFCLبر عملکرد رله دیفرانسیلی یک ترانسفورماتور قدرت فشار قوی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. شبیه سازیهای صورت گرفته، در نرم افزارPSCAD/EMTDC انجام شده و خروجی های شبیه سازی صحت نتایج ذکر شده را مشخص می نمایند.