سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای قابوسنامه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم سعیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر، گروه زبان و ادبیان فارسی، آزادشهر

چکیده:

ترجمه نخستین وسیله عبور یک اثر از مرز ادبیات یک کشور و ورود آن به قلمرو ادبی و فرهنگی کشوری دیگر است. در تحقیقات مربوط به تأثیر آثار ترجمه شده مشخص شده است که کنش ترجمه نقش های بسیار متعددی در قلمروهای متفاوت ادبی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، و سیاسی دریافت کننده اثر ترجمه شده ایفا می کند. در خصوص مطالعات ادبی، ترجمه در پیدایش و جهت گیری روابط و نقل و انتقالات ادبی میان کشورهای مختلف جهان نقش مهمی ایفا کرده است. بدین منظور، در این نوشتار کتاب «قابوسنامه» به عنوا مطالعه موردی انتخاب شده است تا تأثیر این کتاب در ادبیات و فرهنگ انگلیسی مورد بررس قرار گیرد. نتایج این تحقیق نشان داد که دو کتاب The Stone Woman و The Walking Drum از قابوسنامه تأثیر پذیرفته اند و این تأثیر بر خلاف تصور عمومی که قابوسنامه صرفاً برای یک شاهزاده نوشته شده است در ادبیات انگلیسی این اثر به عنوان یک بندنامه مرجع شناخته شده است که می تواند در بسیاری از موارد رهگشای نه فقط یک شاهزاده یا پادشاه که انسان باشد.