سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

راحله حسینی – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارشناس تحقیق و توسعه،

چکیده:

توسعه، انطباق و کاربردهای روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) موجب تحولات ساختاری در اقتصاد ملی و منطقه ای شده است. در ارتباط با این مهم، کارکردهای ICT به عنوان غایت کلی و نوین تکنولوژی، اقتصاد محلی را وسیعاً و عمیقاً با ارائه دامنه وسیعی از تولیدات، روندها و خدمات تحت تأثیر قرار می دهد. در این مقاله ابتدا به تعریف و ارزیابی معیارهای اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات بصورت کلی پرداخته شده و سپس تأثیرات ICT بر توسعه اقتصاد شهری از چند بعد مورد بررسی قرار می گیرد، که شامل تأثیر ICT بر کاهش هزینه تراکنش ها در اقتصاد شهری، تأثیر ICT بر مشاغل و کارآفرینی، ظهور عرصه های جدید به واسطه تکنولوژی نوین، رشد شاخص های بهره وری و نیروی انسانی به واسطه افزایش سرمایه گذاریهای بخش دولتی و خصوصی در صنعتی ICT و اثر سرریز ICT بر شاخص های بهره وری می باشد. نظام نوآوری محلی (RIS) به عنوان یکی از عوامل مهم در این مبحث مطرح می شود که در قالب سیستمی پیچیده و متشکل از چندین زیر سیستم درهم تنیده، تعریف می شود. در این راستا ارتباط میان مؤلفه های ICT و RIS از سه زاویه مورد بحث قرار می گیرد: اول ICT و تحول در پیوندهای دانشی؛ دوم RIS و تولید ICT؛ و سوم RIS و کاربرد ICT نتایج حاصله نشان داد که به کارگیری ICT نقش مثبت و سازنده ای در ابعاد خرد و کلان اقتصاد شهرداری ها دارد و در این بین، نظام های نوآوری محلی و منطقه ای چارچوب های مناسبی در بحث توسعه اقتصادی مبتنی بر ICT می باشند.