سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

احمد رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تح
حبیب اله جوانمرد – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک

چکیده:

مدیریت زنجیره تامین یکی از ارکان اساسی بهره وری عوامل تولید در هر زنجیره تامین می باشد و نقش بسیار حیاتی در بقا و تداوم فعالیت موفق زنجیره تامین در بازار رقابت جهانی دارد. در راستای عملکرد موفق SCM متغیرهای بسیاری ایفای نقش میکنند اما عنصری که مهمترین نقش را در تجارت امروزی دارد شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان توسط سیستم مدیریت ارتباط با مشتری است . همچنین مدیریت زنجیره تامین با عث ایجاد مزایای رقابتی، بهره وری عوامل تولید و عملکرد سازمانی می گردد. در این راستا در این مقاله با اندازه گیری ابعاد متغیرهایی مانند : همکاری راهبردی تامین کنندگان بهره وری عوامل تولید، ارتباطات مشتری، سطح اشتراک گذاری اطلاعات و تاخیرات و … . تاثیر فعالیتهای مدیریت زنجیره تامین بر مزایای رقابتی، بهره وری عوامل تولید و عملکرد سازمانی سنجیده شده و نتایج آن ارائه می گردد.