سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد شایان – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی، مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد نیرومند – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا طرقی نژاد – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

نانولوله کربنی چند دیواره یک ماده مهندسی پرکاربرد با خواص منحصر به فرد است که استفاده فراوانی از آن به عنوان فازتقویت کننده در تولید کامپوزیت های زمینه فلزی می گردد. در این تحقیق تأثیر فشار در فرآیند ریخت ه گری کوبشی بر خواص مکانیکی و ریزساختار کامپوزیت ریختگیA356-MWCNT مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا مقادیر معینی از ورقه های Al-MWCNTتولید شده به روش نورد تجمعی، شمشAl-13%Si و A356درون یک بوته ذوب و همزده شدند. در ادامه دوغاب های کامپوزیتی تحت فشارهای مختلف توسط تجهیزات ریخت هگری کوبشی منجمد شدند .مقصود از کاربرد روش نورد تجمعی، توزیع مناسب تر و نیز کاهش آگلومراسیون نانولول ههای کربنی در کامپوزیت تولیدی بود. نتایج حاکی از افزایش سختی، استحکام برشی و خمشی به همراه کاهش فواصل بین بازوهای دندریتی در اثر اضافه نمودن نانولول ههای کربنی به آلیاژ زمینه و نیز استفاده از فشار جهت تولید این نانوکامپوزی تها بود.