سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید سنایی – دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم و تحقیقات
سید حمید حسین زاده – دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده:

یکی از راه های اساسی که می تواند شهرهای امروزی که محل تجمع جمعیت انسانی می باشند را به اهداف آرمان شهر گرایان نزدیک سازد توجه به اصل پایداری شهرها می باشد که توجه به این نگرش خود در طی ۲-۳ دهه اخیر در جهان شکل گرفته است. هیچ کس نمی تواند اذعان دارد که می توان یک آرمان شهر را به صورت قطعی ایجاد کرد که در آن هیچ کس هیچ مشکلی نداشته باشد اما در مقابل می توان بیان نمود که اگر بتوانیم شهری پایدار را از نظر زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ایجاد نماییم می توانیم گامی بلند در جهت نزدیک شدن به مفهوم آرمان شهری برداریم. در این میان توجه به فرهنگ شهروندان و نیز امر مشارکت آنان در شهرها می تواند نقش مهمی را در رسیدن به اصل توسعه پایدار شهری ایفا نماید. در این پژوهش سعی شده است تا تأثیر مقوله های فرهنگ و مشارکت شهروندی در فرایند توسعه پایدار شهری مطرح گشته و نیز ضرورت نیاز به این مفهوم بیان گردد.