سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی قاسمی نانساء – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
محمود نیلی آحمدآبادی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
حسن شیرازی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده:

با استفاده از ترکیب دو فرآیند تغییر شکل شامل نورد سرد شکل دار و کشش سیم، سعی شد که خواس مکانیکی فولاد مارتنزیتی Fe-Ni-Mn که در حالت بودن کرنش و پیر سازی شده یک تردی مرزدانه ای شدیدی را تحمل می کند، بهبود داده شود. نتایج پراش اشعه ایکس (XRD) نشان داد که یک استحاله برگشتی از مارتنزیت به آستنیت در حین تغییر شکل کرنش بالا اتفاق می افتد. حضور این نوع آستنیت بعد از عملیات پیرسازی و استحاله آن به مارتنزیت hcp به دلیل پایین بودن انرژی نقص در چیده شدن آستنیت، باعث بهبود داکتیلیتی آلیاژ بعد از عملیات پیرسازی می شود. همچنین حضور فاز آستنیت و مارتنزیت hcp د سیم کارسرد شده و استحاله آستنیت به مارتنزیت hcp نیز در حین کشش سیکلی باعث ایجاد خاصیت سودوالاستیک فوق العاده ای در این آلیاژ می شود.