سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز اسدآبادی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
محمد علی باقری – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم

چکیده:

بیش از ۸۰۰۰ سال است که همراه انسان است و بعد از گندم مهمترین محصول (Oryza sativa L ) برنج با نام علمی زراعی می باشد. در ایران نیز مانند بسیاری از کشور های در حال پیشرفت که با افزایش جمعیت مواجه اند ضرورت دارد که به توسعه بخش کشاورزی بیش از پیش توجه شود زیرا بایستی برای تأمین مواد غذایی و ارتقاء کیفیت آنها ظرفیت تولید تا حد قابل توجهی افزایش یابد. دستیابی به افزایش بازدهی به روشهای مختلف امکان پذیر می گردد که ساده ترین راه آن استفاده بهینه از کودها در خاک می باشد. نیتروژن پر مصرف ترین عنصر مورد نیاز برنج و یکی از عوامل اصلی افزایش میزان محصول است , مصرف نیتروژن با تأثیر گذاری بر افزایش آنزیمهای فتوسنتزی اثر مستقیمی بر مقدار فتوسنتز واحد سطح برگ رشد و عملکرد گیاه دارد. کمبود نیتروژن در خاک سبب ناهماهنگی در رشد ، ارتقاع کوتاه گیاه و تعداد پنجه ها کمتر از حد استاندارد می شود، همچنین برگها در برخی موارد روبه زردی و لکه دار شدن می گذارند. در مقاله حاضر با هدف معرفی نیتروژن به عنوان عنصری مهم در کشت و کار برنج ، تاریخچه ای در خصوص انواع کودها ، مروری استنادی اما مختصر بر تأثیر نیتروژن در برنج و موضوعات مرتبط با آن شده ، آن گاه به ویژگی های نیتروژن و نقش آن در خاک و گیاه ، کود های مناسب و مناسب ترین کود نیتروژن در شالیزارهای کود های شیمیایی، معرفی کود بیولوژیک و چگونگی تثبیت بیولوژیکی نیتروژن اقدام شده است.