سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی قاسمی – استادیار دانشکده مهندسی مواد و محقق مرکز تحقیقات الکتروسرام، دانشگ
محمدحسین شمس – محقق مرکز تحقیقات الکتروسرام، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

فریت باریم با ترکیب BaFe12-x (Mn0/ 5Co0/ 5Ti)x /2O19 به روش حالت جامد تهیه شد . فریت ها دارای دانه های هگزاگونال شکل و بدون ناخالص می باشند . فریت های تهیه شده با پلی مر پلی وینیلکلراید به نسبت وزنی ۸۰ به ۲۰ مخلوط شد تا اینکه ماده مرکب فریت – پلی مر تهیه شد . آزمایشهای VSM ،SEM ،XRD و جذب توسط دستگاه vector network analyzer بر روی نمونه های تهیه شده انجام شد . نتایج آزمایشها نشان می دهد که ساختار نوعM و بدون حضور فاز ثانویه در فریت ها تشکیل شد . همچنین نمونه های حاوی مقدار بالاتر سطح زیر منحنی هیسترزیس، میدان پسماند زدا ونفوذپذیری مغناطیسی دارای تلفات مغناطیسی بیشتری می باشد . تحقیقات انجام شده مشخص کرد کهفریتx = با ( ۲ BaFe12-x (Mn0/ 5Co0/ 5Ti)x /2O19 می تواند به عنوان یک جاذب پهن باند در فرکانس های بالاتر از GHz15عمل کند میزان جذب در بعضی از فرکانسها بیشتر از۲۵-dB می باشد این موضوع نشان می دهد که با کنترل ترکیب شیمیایی فریت و با افزودن عناصر آلیاژی فرکانس تشدید فریت باریم از۴۸GHz به فرکانسهای ردیف باندKu کاهش می یابد.