سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ضرغام عینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه گروه الکترونیک
آرش پاکدل – دانشگاه گیلان گروه فیزیک
فرهاد اسمعیلی قدسی – دانشگاه گیلان گروه فیزیک

چکیده:

در این پژوهش فیلم های نازک اکسید روی با روش غوطه وری سل-ژل تهیه شد.تأثیر دماهای مختلف خشک سازی و باز پخت را بر ویزگی های اپتیکی و ساختاری این فیلم ها مورد بررسی قرار دادیم. از طیف عبوری تجربی فیلم ها و با استفاده از روش بهینهسازی نا مقید، ثوابت اپتیکی و ضخامت بدست آمد. مقایسه این نتایج با طرح پراش فیلم ( ها نشان می دهد که دمای خشک سازی برجهت گیری بلوری در راستای محور اپتیکی c-axis)تاثیر می گذ ارد. و با افزایش دمای بازپخت، شدت قله های پراش، شدت طیف عبوری و ضخامت فیلم ها کاسته شده، ضریب شکست و ضریب خاموشی فیلم ها افزایش یافته و گاف نواری کاهش می یابد