سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین اخباری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاد- دانشگاه صنعتی اصفهان
علی شفیعی – استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی خلقی – مسئول واحد تحقیق و توسعه شرکت سخت افزار

چکیده:

برای حذف آستنیت باقیمانده از برخی از انواع فولادهی ابزار تحت شرایطی می توان از عملیات تکمیلی سرد کردن زیر صفر استفاده کرد. فاز نیمه پایدار آستنیت از طرفی مقاومت به سای را کاهش داده و از طرفی دیگر با تبدیل شدن به مارتنزیت باعث تغییر ابعاد ناخواسته می شود و در نتیجه دقت ابعادی کاهش می یابد. این عملیات در مورد فولادهایی که نیاز به دقت ابعادی بالایی دارند و با فولادهایی که نیاز به مقاومت به سایش بالایی دارند به نحو وسیعی بکار می رود. در این تحقیق تأثیر عملیات سرد کردن زیر سفر تا دمای ۶۳ درجه سانتیگراد و تأثیر زمان نگهداری در دمای مزبور بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که عملیات زیر صفر کاری باعث بهبود رفتار سایشی فولاد مورد مطالعه می شود. این بهبود در حدی است که می توان زمان نگهداری بیشتر را جایگزین دمای پائین تر نمود. در حالت کرایو ۲۰ رفتار سایشی به میزان ۴%- ۷% نسبت نمونه ای که کرایو نشده بهبود نشان داد. این میزان برای نمونه های کرایو ۴۰ و ک رایو ع میق (غوطه وری در نیتروژن مایع) به ترتیب ۱۰% و ۴۰% مشاهده شد.